news

habarlar

1. Pulwerizirlenen kömüri azaltmak usuly, mirabilit we pulwerizirlenen kömür 100: (21-22.5) (agram gatnaşygy) nisbatynda garylýar we 800-1100 ° C ýokary temperaturada kalsinlenýär we azalýar we netijede sowadylýar we termiki taýdan sowadylýar Düşündirmek üçin durandan soň, ýokarky konsentrirlenen boýag ergini gaty natriý sulfidini almak üçin konsentrirlenen boýag bilen suwuklyga ereýär.Planşet (ýa-da granula) natriý sulfid önümi geçiriji tank, planşet (ýa-da granulasiýa) arkaly alynýar
Himiki reaksiýa deňlemesi: Na2SO4 + 2C → Na2S + 2CO2

2.Sorbinasiýa usuly: 382-420 g / L natriý gidroksid ergini H2S> 85% wodorod sulfidini öz içine alýan galyndy gazyny siňdirmek üçin ulanylýar we alnan önüm bugaryp, natriý sulfidi taýýar önüm almak üçin jemlenýär.
Himiki reaksiýa deňlemesi: H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O

3. Bariý sulfidi usuly, natriý sulfaty çökgünli bariý sulfatyny taýýarlamak üçin metatez reaksiýasy üçin ulanylanda, natriý sulfidi önüm hökmünde alynyp bilner.Bu
Himiki reaksiýa deňlemesi: BaS + Na2SO4 → Na2S + BaSO4 ↓

4. Gaz azaltmak usuly, demir katalizatorynyň barlygynda wodorod (ýa-da uglerod monoksidi, öndüriji gaz, metan gazy) gaýnadylan peçde natriý sulfaty bilen reaksiýa berilýär we ýokary hilli suwuk granular natriý sulfidi (Na2S 95% öz içine alýar) almak.~ 97%).
Himiki reaksiýa deňlemesi:
Na2SO4 + 4CO → Na2S + 4CO2
Na2SO4 + 4H2 → Na2S + 4H2O

5. Önümçilik usuly, arassalamak usuly çig mal hökmünde çökdürilen bariý sulfatyny öndürmek prosesinde takmynan 4% konsentrasiýa bilen natriý sulfid erginini ulanýar.23% -e çenli bugarmak üçin goşa täsirli bugarýan enjamyň içine sokandan soň, demir çykarmak üçin garyjy tankyna girýär.Uglerody aýyrmak bilen bejergiden soň, boýag konsentrasiýa ýetmek üçin bugy bugarmak üçin bugarýan (arassa nikel materialyndan) sorulýar we deprek suwuny sowadyjy görnüşli planşet maşynyna iberilýär.

Zawodymyz natriý sulfidiniň gyzyl reňkli we sary reňkli önümlerini öndürmek üçin kömüri azaltmak we bariý sulfid usuly bilen iki usuly ulanýar.


Iş wagty: Fewral-23-2022