news

habarlar

“Tiandeli Co., Ltd” 2007-nji ýylda Demirgazyk Hytaýda we Demirgazyk-Günbatar Hytaýda iň uly import we eksport önümlerini paýlaýyş merkezi bolan Týanjinin täze portuna ýanaşyk ýerleşýän Tianjin Binhai täze sebitinde ýerleşýär.Tiandeli Co., Ltd esasan natriý sulfidi, natriý gidrosulfid we seriýa önümleri bilen üpjün edýär.Üns berýän ýokardaky önümlerimiziň hemmesi SGS, BV, FAMI-QS tarapyndan tassyklanýar ...... 16 ýyllyk eksport tejribesi bilen, güýçli eltiş ukybyna esaslanyp, Tiandeli dünýä müşderileri bilen durnukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna eýe boldy.

Önümçiligimiz, “Içki Mongoliýa Lichuan Chemical Co., Ltd.” 1969-njy ýylda guruldy. Soňky birnäçe onýyllykda “Baýan natriý sulfidi” markasy bilen meşhurdyr.Indi bu ýokary tehnologiýaly kärhana we Içerki Mongoliýa Awtonom Sebitinde her ýyl 10 000 tonna natriý gidrosulfid, senagat natriý sulfidi 20,000 tonna öndürýän birinji derejeli bölüm.Iň uly goldawçymyz hökmünde zawodymyz 2002-nji ýylda ISO9001: 2000 hil ulgamy kepilnamasyndan geçdi. Önümler dowamlylygy sebäpli içerki we daşarky bazarlarda gowy abraý gazandy.Diňe Hytaýda gowy satylman, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogara, Hindistana we Päkistana, Afrika, Awstraliýa, Günorta Amerika we ş.m.

“Qualityokary hilli, ajaýyp hyzmat, amatly baha” kompaniýamyzyň üç bazar artykmaçlygydyr.Täze we köne müşderileri özara bähbitli we has gowy gelejek üçin biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin tüýs ýürekden garşy alarys.

Tiandeli Co., Ltd
Tiandeli Co., Ltd

Iş wagty: Fewral-09-2022