product_banner

önüm

Natriý wodorod sulfidi (NaHS) suwuklygyň iň gowy bahasy

Esasy maglumat:

 • Molekulýar formula: NaHS suwuklygy
 • Arassalygy: 32% / 40% MIN
 • BMG: 292922
 • KAS NOOK: 16721-80-5
 • EMS belgisi: FA, FB
 • Model belgisi (Fe): 12ppm
 • Daş görnüşi: Sary suwuklyk
 • 20 Fcl başyna Qty: 22mt / 23mt
 • Gaplamak jikme-jigi: 240 kg plastik barrelde, 1,2mt IBC deprekde, 22mt / 23mt ISO tankda 240 kg plastik barrelde, 1.2mt IBC deprekde, 22mt / 23mt ISO tankda

AECRATYNLYK WE ULANMAK

HYZMAT HYZMATLARY

BIZIOR ŞAHYRYMYZ

Aýratynlyk

Haryt

Indeks

NaHS (%)

32% min / 40% min

Na2s

Iň ýokary 1%

Na2CO3

Iň ýokary 1%

Fe

Iň ýokary 0.0020%

ulanylyşy

Sodium-Hydrosulphide-Sodium-Hydrosulfide-11

magdançylyk pudagynda inhibitor, bejeriş serişdesi, aýyrmak serişdesi hökmünde ulanylýar

sintetiki organiki aralykda we kükürt boýag goşundylaryny taýýarlamakda ulanylýar.

a18f57a4bfa767fa8087a062a4c333d1
Sodium-Hydrosulphide-Sodium-Hydrosulfide-41

Dokma senagatynda akartma, kükürtlendiriji we deklorlaýjy serişde hökmünde ulanylýar

pulpa we kagyz senagatynda ulanylýar.

Sodium-Hydrosulphide-Sodium-Hydrosulfide-31
Sodium-Hydrosulphide-Sodium-Hydrosulfide-21

suwy bejermekde kislorod ýuwujy serişde hökmünde ulanylýar.

BAŞGA ULANAN

Develop Ösüş çözgütlerini okislenmeden goramak üçin surat pudagynda.
Rub Kauçuk himiki serişdeleri we beýleki himiki birleşmeleri öndürmekde ulanylýar.
Other Beýleki goşundylarda magdanyň flotasiýasy, ýagy dikeltmek, iýmit saklaýjy, boýag ýasamak we ýuwujy serişdeleri öz içine alýar.

NAHS LIKUID GEÇIRILMEK MAGLUMATY

BMG belgisi: 2922.
BMG-nyň dogry iberiş ady: CORROSIVE LIQUID, TOXIC, NOS
Ulag howpy synplary: 8 + 6.1.
Gaplamak topary, mümkin bolsa: II.

IRangyn söndüriş çäreleri

Amatly söndüriji serişde: Köpük, gury poroşok ýa-da suw pürküji ulanyň.
Himiki maddadan döreýän aýratyn howplar: Bu material ýokary temperaturada we otda çüýräp, ýanyp, zäherli tüsse çykaryp biler.

Fireangyn söndürijiler üçin ýörite gorag çäreleri: Zerur bolsa ýangyn söndürmek üçin öz-özünden dem alýan enjamlary geýiň.Açylmadyk gaplary sowatmak üçin suw spreýini ulanyň.Daş-töwerekde ýangyn bolan ýagdaýynda, söndüriji serişdeleri ulanyň.

El bilen saklamak we saklamak

Howpsuz işlemek üçin seresaplyklar: Iş ýerinde ýeterlik ýerli gaz çykaryjy bolmaly.Operatorlary taýýarlamaly we iş proseduralaryny berk berjaý etmeli.Operatorlara gaz maskalaryny, poslama garşy gorag eşiklerini we rezin ellikleri geýmek maslahat berilýär.Operatorlar paketiň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin işlenende ýeňil ýüklemeli we düşürmeli.Iş ýerinde syzdyryjy bejeriş enjamlary bolmaly.Boş gaplarda zyýanly galyndylar bolup biler.Howpsuz saklamagyň şertleri, şol sanda islendik gabat gelmeýän zatlar: Salkyn, gurak we gowy şemalladylýan ammarda saklaň.Otdan we yssydan uzak duruň.Göni gün şöhlesinden goraň.Paket möhürlenmeli we çyglylyga sezewar edilmeli däldir.Oksidantlardan, kislotalardan, ýangyjy materiallardan we ş.m. aýratynlykda saklanmalydyr we garylmaly däldir.Dökülýän ýerleri saklamak üçin amatly materiallar bilen üpjün edilmelidir.

DISPOSAL KESELLER

Bu önümi howpsuz jaýlamak arkaly taşlaň.Zeper ýeten gaplary gaýtadan ulanmak gadagandyr we bellenilen ýerde jaýlanmalydyr.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Öňümizdäki üç ýylda, Hytaýyň gündelik himiýa senagatynda iň oňat on eksport kärhanasynyň birine öwrülmegi, ýokary hilli önümler bilen dünýä hyzmat etmegini we has köp müşderi bilen ýeňiş gazanmak ýagdaýyny gazanmagy maksat edinýäris.

  Gaplamak

  BIRINJI GÖRNÜŞ: 240KG PLASTIK BARRELDE

  CUSTOMER SERVICES

  IKI IKINJI: 1.2MT IBC depreklerinde

  CUSTOMER SERVICES

  ÜÇÜNJI GÖRNÜŞ: 22MT / 23MT ISO TANKLARDA

  CUSTOMER SERVICES

  Oüklemek

  CUSTOMER SERVICES

  Kompaniýa şahadatnamasy

  Caustic soda pearls 99%

  Müşderi sanawlary

  Caustic soda pearls 99%
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň