product_banner

önüm

Natriý gidrosulfid (natriý gidrosulfid)

Esasy maglumat:

 • Molekulýar formula:NaHS
 • CAS belgisi:16721-80-5
 • BMG No.:2949
 • Molokulýar agram:56.06
 • Arassalygy:70% MIN
 • Model belgisi (Fe):30ppm
 • Daş görnüşi:Sary ýalpaklar
 • 20 Fcl başyna:22mt
 • Daş görnüşi:Sary ýalpaklar
 • Gaplamak barada jikme-jiklik:25kg / 900kg / 1000kg plastmassa dokalan halta

Other name: NATRIUMWATERSTOFSULFIDE, GEHYDRATEERD (NL) HYDROGÉNSULFURE DE SODIUM HYDRATÉ (FR) NATRIUMHYDROGENSULFID, HYDRATISIERT (DE) SODIUM HYDROSULPHIDE, HYDRATED (EN) HIDROSULFURO SÓDIO HIDRATATO (ES) IDROGENOSOLFURO DI SODIO IDRATATO (IT) HIDROGENOSSULFURETO DE SÓDIO HIDRATADO (PT) NATRIUMHYDROSULFID .


AECRATYNLYK WE ULANMAK

HYZMAT HYZMATLARY

BIZIOR ŞAHYRYMYZ

Aýratynlyk

Haryt

Indeks

NaHS (%)

70% min

Fe

Iň köp 30 ppm

Na2S

Iň ýokary 3,5%

Suw eräp bilmeýär

Iň ýokary 0.005%

ulanylyşy

Sodium-Hydrosulphide-Sodium-Hydrosulfide-11

magdançylyk pudagynda inhibitor, bejeriş serişdesi, aýyrmak serişdesi hökmünde ulanylýar

sintetiki organiki aralykda we kükürt boýag goşundylaryny taýýarlamakda ulanylýar.

a18f57a4bfa767fa8087a062a4c333d1
Sodium-Hydrosulphide-Sodium-Hydrosulfide-41

Dokma senagatynda akartma, kükürtlendiriji we deklorlaýjy serişde hökmünde ulanylýar

pulpa we kagyz senagatynda ulanylýar.

Sodium-Hydrosulphide-Sodium-Hydrosulfide-31
Sodium-Hydrosulphide-Sodium-Hydrosulfide-21

suwy bejermekde kislorod ýuwujy serişde hökmünde ulanylýar.

BAŞGA ULANAN

Develop Ösüş çözgütlerini okislenmeden goramak üçin surat pudagynda.
Rub Kauçuk himiki serişdeleri we beýleki himiki birleşmeleri öndürmekde ulanylýar.
Other Beýleki goşundylarda magdanyň flotasiýasy, ýagy dikeltmek, iýmit saklaýjy, boýag ýasamak we ýuwujy serişdeleri öz içine alýar.

Sorag-jogap

S: Käbir nusgalary nädip alyp bilerin?
J: Sargytdan öň synag üçin mugt nusgalar berip biler, diňe kurýeriň bahasyny töläň.

S: Töleg şertleri näme?
J: 30% T / T goýum, iberilmezden ozal 70% T / T balans tölegi.

S: Zawodyňyz hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?
J: Bizde berk hil gözegçilik ulgamy bar we hünärmenlerimiz harytlaryň gaplanylyşyny we iberilmezden ozal ähli önümlerimiziň funksiýalaryny barlarlar.

Howp kesgitlemesi

Maddanyň ýa-da garyndynyň klassifikasiýasy
Metallara poslaýjy, 1-nji kategoriýa
Uteiti zäherlilik - 3-nji kategoriýa, Agyz
Deriniň poslamagy, 1B kiçi kategoriýa
Gözüň çynlakaý zeperlenmegi, 1-nji kategoriýa
Suw gurşawyna howply, gysga möhletli (uteiti) - 1-nji kategoriýa

GHS bellik elementleri, şol sanda seresaplylyk beýannamalary

Surat (lar)  GHS label elements, including precautionary statements GHS label elements, including precautionary statements GHS label elements, including precautionary statements
Signal sözi Howp
Howp barada beýannama H290 metallara poslaýjy bolup biler

Huwutsa H301 Zäherli

H314 Deriniň agyr ýanmagyna we gözüň zeperlenmegine sebäp bolýar

H400 Suw durmuşyna gaty zäherli

Duýduryş beýany
Öňüni almak P234 Diňe asyl gaplamada saklaň.

P264 ýuwuň ... işledilenden soň gowy ýuwuň.

P270 Bu önümi ulananyňyzda iýmäň, içmäň we çilim çekmäň.

P260 Toz / tüsse / gaz / duman / bug / spreý dem almaň.

P280 Gorag ellikleri / gorag eşigi / gözüň goragy / ýüzi goramak / eşidiş goragy / ...

P273 Daşky gurşawa goýberilmäň.

Jogap P390 Maddy zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin dökülme.

P301 + P316 BOLAN BOLSA: Derrew gyssagly lukmançylyk kömegini alyň.

P321 treatmentörite bejergi (bu bellige serediň).

P330 Agzy ýuwuň.

P301 + P330 + P331 DÜŞÜNJEK bolsa: Agzy ýuwuň.Gusmagy öjükdirmäň.

P363 Hapalanan eşikleri gaýtadan ulanmazdan ozal ýuwuň.

P304 + P340 INHALED BOLSA: Adamy arassa howadan çykaryň we dem almak üçin amatly boluň.

P316 Derrew gyssagly lukmançylyk kömegini alyň.

P305 + P351 + P338 GÖZDE BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLAN BOLANOKEger bar bolsa we ýerine ýetirmek aňsat bolsa, kontakt linzalaryny aýyryň..Uwmagy dowam etdiriň.

P305 + P354 + P338 Gözlerde bolsa: Derrew birnäçe minutlap suw bilen ýuwuň.Eger bar bolsa we ýerine ýetirmek aňsat bolsa, kontakt linzalaryny aýyryň..Uwmagy dowam etdiriň.

S317 Lukmançylyk kömegini alyň.

P391 Dökülmegi ýygnaň.

Saklamak P406 Poslama çydamly / ... konteýnerde çydamly içki çyzgyda saklaň.

P405 Dükany gulplandy.

Zyňmak P501 Mazmuny / konteýni degişli kanunlara we düzgünlere laýyklykda we ýok edilende önüm aýratynlyklaryna laýyklykda degişli bejeriş we ýok ediş desgasyna taşlaň.

Klassifikasiýa getirmeýän beýleki howplar

Iş prosesi

Himiki deňleme: 2NaOH + H2S = NA2S + 2H2O
NA2S + H2S = 2NAHS
Birinji ädim: Natriý gidroksidi suwuklygy ulanyp, wodorod sulfidi natriý sulfidi döredýär
Ikinji ädim: Natriý sulfidiniň siňdirilmegi doýgun bolanda, wodorod sulfidiniň natriý gidrosulfidi emele getirmegini dowam etdiriň.

Natriý gidrosulfidiň 2 görnüşi, 70% sary sary we 30% sary suwuklygy bar.
Fe mazmunyna bagly dürli aýratynlyklarymyz bar, 10ppm, 15ppm, 20ppm we 30ppm bar. Different Fe mazmuny, hili başga.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Häzirki wagtda bu kompaniýa daşary ýurt bazarlaryny we global ýerleşişini güýçlendirýär.
  Öňümizdäki üç ýylda, Hytaýyň gündelik himiýa senagatynda iň oňat on eksport kärhanasynyň birine öwrülmegi, ýokary hilli önümler bilen dünýä hyzmat etmegini we has köp müşderi bilen ýeňiş gazanmak ýagdaýyny gazanmagy maksat edinýäris.

  Gaplamak

  BIRINJI SÖPGI: 25 KG PP BAGTLAR (GEÇIRIL IN INN DÜZGÜN, DAMP WE Güneş ekspozisiýasyndan gaça duruň.)

  Sodium Hydrosulphide (Sodium Hydrosulfide)

  IKINJI IKINJI: 900/1000 KG TON BAGTLAR (GEÇIRIL IN INN DÜZGÜN, DAMP WE Güneş ekspozisiýasyndan gaça duruň.)

  Sodium Hydrosulphide (Sodium Hydrosulfide)

  ýüklemek

  Caustic soda pearls 9901
  Caustic soda pearls 9902

  Demir ýol gatnawy

  Caustic soda pearls 9906 (5)

  Kompaniýa şahadatnamasy

  Caustic soda pearls 99%

  Müşderi sanawlary

  Caustic soda pearls 99%
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň